Skip to main content

Obchodní podmínky a knihovní řád

Podmínky užití on-line plateb na portálu jh.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Městská knihovna Jindřichův Hradec, příspěvková organizace (dále jen „knihovna“)
IČO 60817054

Adresa

Městská knihovna Jindřichův Hradec
U Knihovny 1173/II
377 01 Jindřichův Hradec

+420 384 361 573
info@knihjh.cz

Podmínky

Tyto podmínky platí při online platbách prostřednictvím služby ComGate v knihovním katalogu Městské knihovny Jindřichův Hradec na webové adrese jh.tritius.cz. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku služeb knihovny související s poskytováním knihovních a informačních služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.

Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK), knihovna není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce Obchodní podmínky. Městská knihovna Jindřichův Hradec je oprávněna tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce.
Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Využitím platební brány uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami ComGate a bere na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

Způsob platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou:

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.Platba bankovním převodem:

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Platební metody a proces platby viz proces plateb z pohledu zákazníka

Kontaktní údaje:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují osobně nebo písemně u vedoucího útvaru Služby veřejnosti v sídle knihovny na adrese U Knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy situace nastala.

Náklady na dodání produktu

Náklady spojené s dodáním produktu nevznikají.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Knihovním řádu v Dodatku č. 1/2018. Dodatek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.